Checklist‎ > ‎Countries‎ > ‎Italy‎ > ‎

X-Men (Italy)


GLI INCREDIBILI X-MEN #7 (Italy) (Jan 1991)

GLI INCREDIBILI X-MEN #8 (Italy) (Feb 1991)

GLI INCREDIBILI X-MEN #9 (Italy) (Mar 1991)

STAR MAGAZINE ORO #1 (Italy) (Jan 1991)

L' ETERNAUTA #100 (Italy) (Aug 1991)